Detail

Konference udělala tečku za projektem Hlasy dětí – a co s tím uděláme?

Konference udělala tečku za projektem

Hlasy dětí – a co s tím uděláme?

Plzeň, 24. března 2017 – Jak chránit dítě ve vztahu rozhádaných rodičů, kteří nejsou schopni spolu slušně komunikovat? Jak zabránit syndromu odcizeného rodiče? Pro koho je střídává péče výhodnější, pro děti, či dospělé? Jaká jsou pozitiva a negativa dnes tolik skloňované inkluze? Jak občanský zákon řeší dědická práva dětí? Jak se žije v Čechách matkám samoživitelkám? To je jen drobná ochutnávka témat, o kterých hovořili odborníci na 7. ročníku konference týkající se práv dětí. Ve čtvrtek 23. března 2017 ji na Krajském úřadě Plzeňského kraje pořádala nezisková organizace DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s. Součástí akce bylo uzavření právě končícího projektu Hlasy dětí – a co s tím uděláme?

Konference se zúčastnili pozvaní hosté z řad předních českých odborníků v oblasti práva, psychologie a sociální práce. V publiku usedli profesionálové z pomáhajících profesí i studenti. Právník Mgr. et Mgr. Daniel Hanuš poskytl na úvod vhled do historie a vývoje práv dětí. Velký ohlas poté vyvolal příspěvek psychologa PhDr. Mgr. Jeronýma Klimeše, Ph.D. Ten otevřeně hovořil o svých zkušenostech s rozvádějícími se rodiči, kteří pro vzájemné konflikty zapomínají na blaho svých dětí. Volal po omezení rodičovských práv, respektování názoru dítěte a využívání institutu opatrovníka.

Druhý blok odborných příspěvků zahájil JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D., z Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni svým výkladem o situacích a podmínkách, kdy se dítě stává dědicem. Psycholog PhDr. Václav Mertin se dotkl dvou významných fenoménů dnešní doby, které často vyvolávají rozporuplné reakce – střídavé péče a inkluze ve školách. Zdůraznil, že nelze posuzovat životní situace lidí a dětí paušálně, vždy je potřeba zvážit, co je přínosné pro konkrétní dítě. Co se týče střídavé péče, vnímá ji spíše pozitivně. „Střídavá péče není pro rodiče, je pro dítě. Dítě má právo na oba rodiče, má mít dva vzory,“ vyzdvihl základní myšlenku tohoto uspořádání.

Neméně zajímavá témata byla obsahem třetí závěrečné části konference. PhDr. Eliška Kodyšová, Ph.D., z neziskové organizace Aperio hovořila o životní situaci sólo matek, tedy matek samoživitelek. Jednou z jejich největších potíží bývá chudoba. „Sólo matky jsou často chudé, i když pracují. Mívají velmi vážné existenční problémy. Jedna naše klientka žila nějakou dobu i s dětmi na chlebu a vařené čočce, jogurty či zelenina pro ni byly velmi luxusním zbožím,“ podělila se o zkušenosti z praxe. Právě organizace Aperio matkám samoživitelkám pomáhá poskytováním poradenství a specificky zaměřených kurzů.

Na závěr konference byl symbolicky uzavřen projekt organizace DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s., Hlasy dětí – a co s tím uděláme?, který oficiálně končí k 31. březnu 2017. V jeho rámci vzniklo 11 krátkých animovaných filmů postavených na skutečných příbězích o právech dětí. „K filmům byly vytvořeny metodické příručky pro sociální pracovníky a pro učitele a také pracovní listy pro pedagogy na 2. stupni základních škol, případně středních škol. Mezi další metodické pomůcky patří omalovánky či pexeso. Úplnou novinkou je pak mobilní herní aplikace, kde můžete procházet příběhem dětí tak, jak sami budete chtít a jak si sami určíte. Můžete si vyzkoušet být Radimem, který šikanuje, i Pavlem, který je obětí šikany,“ představila součásti projektu Mgr. Ivana Mičínová. Vzhledem k tomu, že tým odborníků na filmech, jejich prezentaci i proškolování sociálních pracovníků a učitelů pracoval dlouhodobě, nechyběla nostalgie, ale ani naděje do budoucna. „V současnosti se snažíme zajistit pokračování a rozvoj projektu,“ potvrdila Ivana Mičínová. Jednotlivé filmy z Hlasů dětí si mohou lidé pustit na kanále Youtube, kde mají už čtvrt milionů zhlédnutí a kde je možné o nich také diskutovat. Projekt je financován z prostředků Malého grantového schématu programu CZ 04 Ohrožené děti a mládež FM EHP 2009.

Sedmý ročník konference, jejíž ústřední téma znělo Praktické otázky výkonu dětských práv, přinesl řadu teoretických informací a skutečných poznatků z praxe. „Hosté vnesli do sálu dynamickou atmosféru, na kterou publikum reagovalo zajímavými dotazy. Jsem ráda, že všichni odcházeli viditelně spokojení, nabytí podněty pro svoji další práci nebo studium,“ konstatovala na závěr ředitelka pořádající organizace DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s., Mgr. Romana Svobodová.

 

Kontakt pro média:

Mgr. Romana Svobodová

ředitelka organizace DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s.

Tel.: 733 733 061 | romanasvobodova@domus-cpr.cz

Napsat komentář