Práva dětí

Práva dětí na křižovatce

Víme, co jsou to práva dětí? A umíme je realizovat v praxi?
Co znamená právo na rodinu?
Co znamená právo na informace a soukromí?
Co znamená právo na vzdělání?
Mají děti právo vyjádřit svůj názor?

Děti nakreslily v rámci projektu příběhy, aby ukázaly, co všechno je trápí. Třeba i to, že je dospělí podceňují, nebo je moc chrání, protože jsou přece teprve děti. Také nevědí, na co všechno mají právo nebo na koho se obrátit o pomoc. Jenže k právům patří také povinnosti. Podívejte se na naše animované filmy! Najdete v nich i své příběhy! Určitě vás napadne, že mohly skončit lépe. Chceme vám ukázat, že stačí málo, aby mnohé bylo jinak. Nikdy nevíme, kdy se životy dětí ocitnou na křižovatce. Naučme se rozumět právům dětí – chráníme tím jejich budoucnost!

Práva dětí na křižovatce


  • naučme se rozumět právům dětí
  • chráníme tím jejich budoucnost!

Práva dětí v ČR

Úmluva o právech dítěte v právním řádu ČR
Dvacáté století objevilo hodnotu dítěte, aneb jak jsme ji objevovali u nás
Mgr. et Mgr. Daniel Hanuš

Ochrana práv dítěte má v České republice letitou tradici. V minulosti byla právní úprava ochrany práv dítěte smíšená, a obsažena tak v normách soukromoprávních i normách veřejnoprávních. Již v 19. století došlo k přijetí Všeobecné konfederace práce, která vymezila zákaz dětské práce. Z dalších mezinárodních dokumentů je potřeba jmenovat některé pro ochranu práv dítěte zvláště významné. V roce 1924 byla v Ženevě ligou národů přijata Deklarace práv dětí, jež zavazovala členské státy poskytovat nejlepší péči a podmínky pro rozvoj dětí.

ke stažení

demo
prava_ditete_CR.pdf, 46kB
demo
prava_ditete_CR.docx, 10kB

Úmluva o právech dítěte

Úmluva o právech dítěte
104/1991 Sb.
SDĚLENÍ
federálního ministerstva zahraničních věcí
Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20.
listopadu 1989 byla v New Yorku přijata ⁄mluva o právech dítěte.
Jménem České a Slovenské Federativní Republiky byla úmluva
podepsána v New Yorku dne 30. září 1990.
S úmluvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky a
prezident České a Slovenské Federativní Republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina byla uložena u
generálního tajemníka OSN, depozitáře úmluvy, dne 7. ledna 1991.
Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 49 odst. 1 dnem 2. září 1990. Pro Českou a
Slovenskou Federativní Republiku vstoupila v platnost v souladu se svým článkem 49 odst. 2 dnem
6. února 1991.
Český překlad úmluvy se vyhlašuje současně.

ke stažení

demo
umluva.pdf, 135kB
demo
umluva.docx, 22kB

Napsat komentář