Projekt

Nezisková organizace DOMUS- Centrum pro rodinu se sídlem v Plzni realizuje od 1. 1. 2015 do 30. 3. 2016 projekt nazvaný„Hlasy dětí – a co s tím uděláme?“ s cílem zvýšit povědomí o právech dětí mezi veřejností v České republice.  Projekt je financován z prostředků Malého grantového schématu programu CZ 04 Ohrožené děti a mládež FM EHP 2009 – 2014 pod reg. č. MGS/B3/2014 a byl podpořen částkou 2 253 947,- Kč. Zaměří se na velmi diskutované a často problematicky vnímané oblasti, jako je diskriminace, zájem dítěte „nade vše“, právo dítěte na rodinu vlastní či náhradní a jeho právo být v kontaktu s oběma rodiči, právo na informace, právo dětí na zapojení do rozhodovacích procesů, právo na ochranu jejich soukromí a také právo na vzdělání.

Cílem projektu je připravit mediální kampaň s  využitím sociálních sítí, která bude směřovat k tomu, aby veřejnost získala více informací o této problematice. Pro mediální kampaň bude využito 8 krátkých animovaných filmů, do jejichž přípravy se zapojí samotné děti.  Závěr každého filmu bude patřit vyjádření odborníků na dětskou problematiku. Propojením filmů a odborného komentáře vznikne DVD, které bude určeno do škol jako vyučovací pomůcka. Na vybraných školách budou uspořádány ukázkové hodiny, jak s DVD pracovat, a poté vznikne metodická příručka s video ukázkami, která bude k dispozici na webových stránkách projektu a dalších komunikačních kanálech.

Animované filmy budou prezentovány na filmových festivalech a kulturních a odborných akcích, k problematice budou uspořádány odborné workshopy.  Na sociálních sítích bude vedena odborná i laická diskuse k tématice práv dětí.

Cílem projektu je vyvolat zájem odborné i laické veřejnost o problematiku dodržování práv dětí a především těch skupin, jejichž práva jsou nejčastěji zanedbávána a kde jejich porušování vede k tomu, že děti a mládež nemají větší šanci rozvíjet svůj potenciál a bránit se diskriminaci.

Projektový tým:

Projektová manažerka: Mgr. Bc. Romana Svobodová
Email: romanasvobodova@domus-cpr.cz

Odborná metodička: Bc. Radka Musilová
Email: radkamusilova@domus-cpr.cz

Manažerka mediální kampaně: Mgr. Ivana Mičínová
Email: ivanamicinova@domus-cpr.cz

Odborní konzultanti:

PhDr. Alena Plšková: psycholožka a metodička školní prevence

PaeDr. Jiří Pilař: speciální pedagog

MUDr. Pavel Biskup: pediatr

Bc. Libor Možíš: sociální pracovník

Mgr. Daniel Hanuš: právník, sociální pracovník

Certifikáty